utf-8

Căile lui Hristos

http://www.ways-of-christ.com/ro/

  Informaţii privind protecţia datelor

Ne bucurăm de interesul pe care îl arătaţi pentru pagina noastră web. În cele ce urmează vă explicăm dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră personale.

1. În ce scopuri şi pe ce bază legală prelucrăm date personale?

Singurul scop în care culegem şi prelucrăm datele dvs. personale este corespondenţa cu dumneavoastră. Baza legală pentru aceasta o constituie. Art. 6 alin. 1 lit. F din Regulamentul general al UE privind protecţia datelor (RGPD).
Acest proiect pe Internet nu desfăşoară niciun fel de activitate comercială şi deci nu are nciuo bază de date cu clienţi, nici pagini shop sau pentru efectuări de plăţi. Nu folosim datele personale în scop de marketing, reclame, sondaje de opinie sau studii de piaţă.

2. Ce categorii de date personale prelucrăm?

Prelucrăm numai acele date pe care dumneavoastră înşivă ni le puneţi la dispoziţie. Acestea pot fi, în afara numelui, al adresei de e-mail şi a limbii de utilizare, în funcţie de conţinutul e-mail-ului dvs., şi informaţii legate de concepţiile dumneavoastră religioase.

3. Din ce surse provin datele personale dacă nu le culegem de la dumneavoastră?

Prelucrăm numai acele date pe care dumneavoastră înşivă ni le puneţi la dispoziţie.

4. Ce categorii de recipienţi de date există?

Nu dăm mai departe altora datele dumneavoastră personale.

5. Se intenţionează transmiterea datelor într-o ţară terţă?

Nu se intenţionează transmiterea datelor într-o ţară terţă.

6. Pentru cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dumneavoastră personale (e-mail-uri), atâta timp cât acestea ne sunt necesare pentru scopurile noastre, de ex. răspunsul la e-mail-uri sau prelucrarea conţinuturilor respective, în măsura în car nu solicitaţi anterior ştergerea acestora.

7. Persoana de contact pentru protecţia datelor

Persoana de contact pentru protecţia datelor poate fi contactată prin Formularul online securizat. Ne puteţi contacta oricând pentru a solicita informaţii, corecturi sau ştergerea corespondenţei cu dumneavoastră.

8. Sunt colectate date în timpul utilizării Internetului?

Furnizorul nostru de servicii Internet (Host provider) culege în mod normal, conform practicii curente pentru siguranţa online şi în scopuri statistice - în baza intereselor sale justificate, respectiv ale intereselor noastre justificate - (Art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) date referitoare la fiecare accesare a serverului (Tracking în scopul creării de fişiere log). Aceste date includ numele paginii web accesate, tipul aparatului, sistemul de operare al utilizatorului, tipul şi versiunea browser-ului, data şi ora, [cantitatea de date transmise, notificare cu privire la accesarea cu succes,] adresa IP anonimizată. Din motive de siguranţă, şi în scopul depistării erorilor fişierele log vor fi salvate pentru maxim 21 de zile, apoi şterse. O utilizare în alt scop (pentru conservarea probelor) are loc cel mult în cazul unor incidente are afectează siguranţa (de ex. Atacuri asupra unor pagini web).

9. Foloseşte această pagină cookies?

Computerul dumneavoastră nu primeşte „cookies“ sau alte Spyware (programe de spionare) de la aceste pagini web, iar noi nu urmărim activitatea dumneavoastră în Internet. De asemenea, nu creăm profiluri personale.

Siguranţa: 

Această pagină web foloseşte numai html şi câteva elemente de sintaxă CSS pentru formatare. Am evitat în mod conştient elemente cum ar fi Java, Javascript sau elemente de comandă ActiveX, pe care mulţi le-au dezactivat oricum. Numai pagina de căutare are nevoie de Javascript ("Active Scripting"). 

Dat fiind că paginile noastre sunt doar pagini care oferă informaţii, şi nu sunt pagini folosite în scop comercial unde se pot cumpăra produse sau efectua plăţi, până de curând nu a fost necesară codificarea ("https") a paginilor cu texte. Aceasta nu ar face decât să reduca viteza de accesare. Acest tip de pagini etse, în acelaşi timp, adesea incompatibil cu browesere mai vechi. Recent am introdus formulare de contact cu securizare https. Pentru viitor ne-am propus să vă oferim şi alte pagini cu securizare "https".

Informaţii tehnice
despre conceperea paginilor web pentru accesul fără bariere în Internet ("Accesibilitate", English). 

Spre pagina de start